+381 (0) 63 8 666 66 4
info@gavrilovicplast.com

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Otkup otpadne plastike

Pod pojmom reciklaža otpadnih sirovina plastike pre svega podrazumevamo preradu svih vrsta polietilena i polipropilena (PE i PP) u bilo kom obliku sirovine. Kada je reč o polietilenima, to su najčešće folije za svakodnevnu upotrebu kod životnih namirnica i slično. Polipropilenska sirovina najčešće je u obliku tvrdih, kabastih predmeta raznih oblika i namena.
/// Gavrilović Plast /// pomenute sirovine planski sakuplja, selektuje, skladišti i obrađuje ih do konačne faze prerade odakle dobijamo regenerate širokog spektra namene u izradi proizvoda od plastičnih masa. Radi se o kružnom procesu – od sirovine od naizgled neupotrebljivog otpada do hemijski potpuno ispravnog i upotrebljivog poluproizvoda. Za obrađenu sirovinu-regenerat našim korisnicima garantujemo proizvođačkim sertifikatom i upotrebnim atestima izadatim od institucija nadležnih za oblast reciklaže. Svoja bogata iskustva o polimerima primenili smo u oblasti reciklaže i želimo da u to uverimo sve naše poslovne saradnike koji na posredan ili neposredan način sarađuju sa nama.

Kriterijumi za formiranje cene otpadne plastike


Neprihvatljiva ili
veoma niska cena otkupa
Niža otkupna cena
Viša otkupna cena
Čistoća Pomešana sa nečistoćama  (blato, pesak, buđ, ostaci drugih materijala) Delimično zaprljana Čista
Suvoća Mokra Vlažna Suva
Način skladištenja
(do predavanja reciklažnom centru)
Na otvorenom prostoru (prljava ili delimično degradirana) Neadekvatno pokrivena na otvorenom prostoru U zatvorenom prostoru
Način pakovanja
Nepripremljena U kutijama, kontejnerima, na paletama ili balama  neodgovarajućih dimenzija i težine Propisno zapakovana ili balirana u kutijama, kontejnerima i li balama odgovarajućih dimenzija i težine
Da li je razvrstana?
Mešavina različitih vrsta plastike ili plastika pomešana sa drugom vrstom otpada. Nepraktično za razvrstavanje. Dominira jedna vrsta plastike ali postoje i ostaci drugih tipova plastike ili drugih materijala. Razvrstavanje je moguće. Jedna vrsta plastike bez ostataka drugih vrsta plastike ili drugih materijala

Tabela preuzeta sa sajta Plastika Info

Prodaja mašina za reciklažu

Bavimo se proizvodnjom i prodajom mašina za reciklažu plastike (mlinovi, mikseri, drobilice, regranulatori, cikloni, silosi). Video Prezentaciju možete pogledati OVDE . Za detaljnije informacije kontaktirijate nas »

Kontakt Informacije

Radno vreme : Ponedeljak - Subota 8:00 h - 16:00 h , Adresa pogona Vojvode Putnika 11, Inđija 22320, Srem, Srbija , Telefoni +381 (0) 22 557 039, +381 (0) 63 8 666 66 4 email : info@gavrilovicplast.com